Biznismap MK
 • ВИЗИР
 • MEGA RADIO 7
 • image

AGENCII ZA OBEZBEDUVANJE

TOP FIRMI VO MAKEDONIJA

561
SECURITY
129320.jpg
129320.jpg
129319.jpg
129321.jpg
129322.jpg
129325.jpg
129327.jpg

 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

ЗАШТИТА НА ВАШИОТ ИМОТ И СИГУРНОСТ

 

ВРШИМЕ:

 • ФИЗИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ПАТРОЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ
 • ВИДЕО МОНИТОРИНГ
 • ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

Сокол обезбедување им пружа високо ниво на заштита на своите клиенти со помош на :

 • Видео надзор
 • Противпровална заштита
 • Алармни системи
 • Противпожарни централи
 • Противпожарни централи
 • ГПС(GPS) надзор

 

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ ЗА СИТЕ ИНФОРМАЦИИ И ПОНУДИ

Без разлика дали ви е потребна сигурност за вашите деловни простории, патрол што ќе го чува вашиот имот или специјализирани службеници кои ќе го обезбедат вашиот имот  нашите „соколи“ се тука за вас!

 

 

Јави се веднаш
Христо Смирненски

OBEZBEDUVANJE MK, OBEZBEDUVANJE VO SKOPJE, SOKOL OBEZBEDUVANJE MK, FIZICKO OBEZBEDUVANJE MK, TEHNICKO OBEZBEDUVANJE MK, AGENCII ZA OBEZBEDUVANJE SKOPJE, AGENCII ZA OBEZBEDUVANJE MK, OBEZBEDUVANJE NA IMOT I LICA MK, FIZICKO OBEZBEDUVANJE SKOPJE, PATROLNO OBEZBEDUVANJE SKOPJE, VIDEO NADZOR MK, VIDEO MONITORING MK, ZASTITA OD KRAZBA MK, OBEZBEDUVANJE NA STAN MK, OBEZBEDUVANJE NA DELOVEN PROSTOR MK, PROTIVPROVALNA ZASTITA MK, PROTIV PROVALNA ZASTITA VO SKOPJE, PROTIVPOZARNA ZASTITA MK, GPS NADZOR NA OBJEKTI MK, OBEZBEDUVANJE NA PRIVATEN IMOT MK, OBEZBEDUVANJE NA PRIVATEN STAN

OBEZBEDUVANJE MK, OBEZBEDUVANJE VO SKOPJE, SOKOL OBEZBEDUVANJE MK, FIZICKO OBEZBEDUVANJE MK, TEHNICKO OBEZBEDUVANJE MK, AGENCII ZA OBEZBEDUVANJE SKOPJE, AGENCII ZA OBEZBEDUVANJE MK, OBEZBEDUVANJE NA IMOT I LICA MK, FIZICKO OBEZBEDUVANJE SKOPJE, PATROLNO OBEZBEDUVANJE SKOPJE, VIDEO NADZOR MK, VIDEO MONITORING MK, ZASTITA OD KRAZBA MK, OBEZBEDUVANJE NA STAN MK, OBEZBEDUVANJE NA DELOVEN PROSTOR MK, PROTIVPROVALNA ZASTITA MK, PROTIV PROVALNA ZASTITA VO SKOPJE, PROTIVPOZARNA ZASTITA MK, GPS NADZOR NA OBJEKTI MK, OBEZBEDUVANJE NA PRIVATEN IMOT MK, OBEZBEDUVANJE NA PRIVATEN STAN

OBEZBEDUVANJE MK, OBEZBEDUVANJE VO SKOPJE, SOKOL OBEZBEDUVANJE MK, FIZICKO OBEZBEDUVANJE MK, TEHNICKO OBEZBEDUVANJE MK, AGENCII ZA OBEZBEDUVANJE SKOPJE, AGENCII ZA OBEZBEDUVANJE MK, OBEZBEDUVANJE NA IMOT I LICA MK, FIZICKO OBEZBEDUVANJE SKOPJE, PATROLNO OBEZBEDUVANJE SKOPJE, VIDEO NADZOR MK, VIDEO MONITORING MK, ZASTITA OD KRAZBA MK, OBEZBEDUVANJE NA STAN MK, OBEZBEDUVANJE NA DELOVEN PROSTOR MK, PROTIVPROVALNA ZASTITA MK, PROTIV PROVALNA ZASTITA VO SKOPJE, PROTIVPOZARNA ZASTITA MK, GPS NADZOR NA OBJEKTI MK, OBEZBEDUVANJE NA PRIVATEN IMOT MK, OBEZBEDUVANJE NA PRIVATEN STAN

Map

TOP FIRMI VO MAKEDONIJA