• image
  • MEGA RADIO 7
  • image
  • image
mksqbghrendeelsrsltr

RENTGEN DIJAGNOSTIKA

TOLOVSKI Rentgen
12323
113008.jpg
113008.jpg
113007.jpg
113010.jpg
80663.jpg
80918.jpg
80289.jpg
80914.jpg
70948.jpg
70949.jpg
80916.jpg
80913.jpg
80915.jpg
80917.jpg
80923.jpg
80922.jpg
80912.jpg
70951.jpg
80924.jpg
80925.jpg
ул. Железничка бр. 50а
02 3110 003
02 3179 700
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA VO SKOPJE, MAGNETNA REZONANCA MK, MAMOGRAFIJA VO SKOPJE, PANORAMSKO SNIMANJE NA ZABI, RENTGEN DIJAGNOSTIKA VO SKOPJE, RENTGEN SNIMANJE SKOPJE, RENTGEN MK,

ЕХО НА АБДОМЕН, ЕХО НА ДОЈКА, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА ВО СКОПЈЕ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА ВО СКОПЈЕ, МАМОГРАФИЈА ВО СКОПЈЕ, ПАНОРАМСКО СНИМАЊЕ НА ЗАБИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА ВО СКОПЈЕ, РЕНТГЕН СНИМАЊЕ, РЕНТГЕН СНИМАЊЕ ВО СКОПЈЕ,

KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA MEKI DELOVI, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA MOZOK SO KRVNI SADOVI, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA AORTA MK, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA KARLICA MK, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA ZGLOBOVI MK, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA EKSTREMITETI, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA BELI DROBOVI, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA GLAVA МК, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA SO KONTRASTМ, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA CENA, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA ABDOMEN, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA VRAT, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA VO SKOPJE, MAGNETNA REZONANCA NA KOLENO, MAGNETNA REZONANCA NA MOZOK, SNIMANJE SO MAGNETNA REZONANCA, CENA N, A MAGNETNA REZONANCAEHO DIJAGNOSTIKA MK, EHO DIJAGNOSTIKA VO SKOPJE, EHO NA ABDOMEN, EHO NA DOJKA, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA MK, KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA VO SKOPJE, MAGNETNA REZONANCA MK, MAGNETNA REZONANCA VO SKOPJE, MAMOGRAFIJA VO SKOPJE, PANORAMSKO SNIMANJE NA ZABI, RENTGEN DIJAGNOSTIKA MK, RENTGEN DIJAGNOSTIKA VO SKOPJE, RENTGEN SNIMANJE MK, RENTGEN SNIMANJE VO SKOPJE, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА, ЕХО ДИЈАГНОСТИКА ВО СКОПЈЕ, ЕХО НА АБДОМЕН, ЕХО НА ДОЈКА, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА, КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА ВО СКОПЈЕ, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА, МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА ВО СКОПЈЕ, МАМОГРАФИЈА ВО СКОПЈЕ, ПАНОРАМСКО СНИМАЊЕ НА ЗАБИ, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА, РЕНТГЕН ДИЈАГНОСТИКА ВО СКОПЈЕ, РЕНТГЕН СНИМАЊЕ, РЕНТГЕН СНИМАЊЕ ВО СКОПЈЕ,


                                               

TOLOVSKI - Rentgen Dijagnostka

Дијагностички центар, преглед и дијагностика

 

НОВО!!!

НАЈНАПРЕДЕН АПАРАТ ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТОМОГРАФИЈА

 SIEMENS MULTISLICE SYSTEM 

 

KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA MEKI DELOVI,

KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA MOZOK SO KRVNI SADOVI,

KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA AORTA MK,

KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA KARLICA MK,

KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA ZGLOBOVI MK,

KOMPJUTERSKA TOMOGRAFIJA NA EKSTREMITETI...

 

ИНФОРМАЦИИ И ЗАКАЖУВАЊЕ НА 02 3110 003МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА - Мозок и крвни садови без контраст - Врат со крвни садови без контраст - Бели дробови со крвни садови без контраст - Аорта без контраст - Абдомен со крвни садови без контраст - Жолчни патишта - Карлица со гениталии со крвни садови - Зглобови и екстремитети со крвни садови - Меки делови - Хипофиза

- КОНВЕНЦИОНАЛЕН (СТАНДАРДЕН) РЕНТГЕН 

- Ехо дијагностика на цело тело - Биопсии водени под ултразвук - FINE NEEDLE, CORE BIOPSY

- Мамографија и ехо на дојка
- Панорамско снимање на заби,
- Снимање на: Скелет - Бели дробови, Срце - Желудник - Тенко црево - пасажа - Дебело црево - иригографија - Жолчно кесе - Бубрези - Мочен меур


• Машки и женски полови органи • Крвни садови – DOPPLER  • FLEBOGRAFIJA на екстремитети • FISTULOGRAFIJA

 

 

  • 1
  • p2
  • p6
  • image
  • image

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.

Your cart is empty