• image
  • MEGA RADIO 7
  • image
  • image
mksqbghrendeelsrsltr

STOMATOLOSKI ORDINACII

KRUNA МS
5097
101494.jpg
101494.jpg
70959.jpg
70960.jpg
70966.jpg
101492.jpg
70967.jpg
101495.jpg
101493.jpg
101491.jpg
101498.jpg
101499.jpg
Кеј 13 Ноември, кула 2/кат 2
02 3166 919

BELENJE NA ZABI, MOBILNI PROTEZI, ORALNA HIRURGIJA MK, ORTODONCIJA MK, PANORAMIKS RENTGEN MK, STOMATOLOG VO SKOPJE, STOMATOLOGIJA MK, STOMATOLOSKI ORDINACII VO SKOPJE, VIZIL PROTEZI MK,

ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, ЕНДОДОНЦИЈА, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА ВО СКОПЈЕ, ЗАБНИ ОРДИНАЦИИ, ИМПЛАНТОЛОГИЈА, МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ, ОРАЛНА ХИРУРГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА, ПАНОРАМИКС РЕНТГЕН, СТОМАТОЛОГ ВО СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОГИЈА, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО СКОПЈЕ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ,

BELENJE NA ZABI, BONDIRANJE NA ZABI, CISTENJE ZABEN KAMEN, DETSKA STOMATOLOGIJA, ENDODONCIJA MK, ESTETSKA STOMATOLOGIJA MK, FIKSNI PROTEZI, IMPLANTI MK, IMPLANTOLOGIJA MK, IZBELUVANJE NA ZABI, MOBILNI PROTEZI, ORALNA HIRURGIJA MK, ORTODONCIJA MK, PANORAMIKS RENTGEN MK, PLOMBIRANJE ZABI, PORCELANSKI ZABI, PROTETIKA MK, PROTEZI ZA DECA MK, PROTEZI ZA ZABI, STOMATOLOG VO SKOPJE, STOMATOLOGIJA MK, STOMATOLOSKI ORDINACII VO SKOPJE, VIZIL PROTEZI MK, ZABNA ORDINACIJA VO SKOPJE, ZABNI ORDINACII, БЕЛЕЊЕ НА ЗАБИ, БОНДИРАЊЕ НА ЗАБИ, ВИЗИЛ ПРОТЕЗИ, ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, ЕНДОДОНЦИЈА, ЕСТЕТСКА СТОМАТОЛОГИЈА, ЗАБНА ОРДИНАЦИЈА ВО СКОПЈЕ, ЗАБНИ ОРДИНАЦИИ, ИЗБЕЛУВАЊЕ НА ЗАБИ, ИМПЛАНТИ, ИМПЛАНТОЛОГИЈА, МОБИЛНИ ПРОТЕЗИ, ОРАЛНА ХИРУРГИЈА, ОРТОДОНЦИЈА, ПАНОРАМИКС РЕНТГЕН, ПЛОМБИРАЊЕ ЗАБИ, ПОРЦЕЛАНСКИ ЗАБИ, ПРОТЕЗИ ЗА ДЕЦА, ПРОТЕЗИ ЗА ЗАБИ, ПРОТЕТИКА, СТОМАТОЛОГ ВО СКОПЈЕ, СТОМАТОЛОГИЈА, СТОМАТОЛОШКИ ОРДИНАЦИИ ВО СКОПЈЕ, ФИКСНИ ПРОТЕЗИ, ЧИСТЕЊЕ ЗАБЕН КАМЕН, ΓΕΥΓΕΛΉ ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ, ΓΕΥΓΕΛΉ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΉ, ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΙ ΣΕ ΠΓΔΜ, ΕΜΦΥΤΕΎΜΑΤΑ ΣΚΌΠΙΑ ΠΓΔΜ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ ΜΠΊΤΟΛΑ ΠΓΔΜ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ ΔΟΙΡΆΝΗ ΠΓΔΜ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ GEVGELIJA ΠΓΔΜ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ ΣΕ ΓΕΥΓΕΛΉ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ ΣΕ ΠΓΔΜ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ ΣΕ ΣΚΌΠΙΑ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ ΣΕ ΔΟΙΡΆΝΗ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ ΣΤΑ ΣΚΌΠΙΑ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΓΡΑΦΕΊΑ ΣΕ ΜΠΊΤΟΛΑ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΓΡΑΦΕΊΑ ΣΕ ΔΟΪΡΆΝΗ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΓΡΑΦΕΊΑ ΣΤΗ ΓΕΥΓΕΛΉ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΓΡΑΦΕΊΑ ΣΤΗ ΣΚΌΠΙΑ, ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΙ ΓΕΥΓΕΛΉ, ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ ΜΠΊΤΟΛΑ, ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ ΠΓΔΜ, ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ ΓΕΒΓΕΛΙΞΑ, ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ ΓΕΥΓΕΛΉ, ΟΔΟΝΤΊΑΤΡΟΣ ΣΤΑ ΣΚΌΠΙΑ ΠΓΔΜ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΙΑ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΊΟ ΣΚΌΠΙΑ ΠΓΔΜ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΟ ΓΕΥΓΕΛΗ,

ПРОФИЛ

Стоматолошката ординација "Круна МС".

КРУНА МС е единствената стоматолошка ординација во Република Македонија која го доби признанието СУПЕРБРЕНД, како резултат на постојаното воведување високи стандарди во секојдневното работење при тоа задржувајќи ја безбедноста и општата добросостојба на пациентот, работејќи со најнова апартура, технологија и материјали со потекло од ЕУ, САД и Јапонија.

 

  • 1
  • p2
  • p6
  • image
  • image

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.

Your cart is empty