• baner za shopping na biznismap
  • image
  • image

TRANSPORT I SPEDICIJA

2943

СИТЕ ФИРМИ ОД ОВАА КАТЕГОРИЈА:

ORBITA TRANS 2000
101413.jpg
101413.jpg
101411.jpg
71771.jpg
101410.jpg
101409.jpg
71778.jpg
71770.jpg
71772.jpg
71774.jpg
71775.jpg
71776.jpg
71777.jpg
101412.jpg

 

ОРБИТА ТРАНС

функционира во полето на транспортот и мобилните кранови

 

14 годишно постоење - транспортот на стоки тешки над 85 тона односно вонгабаритна стока, специјален транспорт како и употребата на мобилни кранови до над 50 тона.

 

Во своето досегашно работење Орбита Транс има работено на повеќе големи проекти како:

  • ХЕЦ Козајк,
  • во рудникот на Фени индустријата,
  • како и на ХЕЦ СВ.Петка,
  • и скоро секогаш сме вклучени  во секој проект на големи конструкции во Македонија.

 

Во многу прилики ние транспортиравме и трансформатори и до над 58 тона за компанијата Раде Kончар каде работиме како подизведувачи.

Наша специјалност е транспортот на градежни машини и опрема, булдожери, дупчалки, багери итн.

 

 

ул.Венјамин Мачуковски 1б
075 / 404 - 114ЈАВИ СЕ!

BRODSKI TRANSPORT MAKEDONIJA, CARINSKI USLUGI MK, CARINSKO ZASTAPUVANJE MK, GRANICNO CARINENJE MK, GRANICNO CARINENJE NA AVTOMOBILI MK, MEGUNARODEN TRANSPORT I SPEDICIJA MK, ZBIREN TRANSPORT MK, SPEDITERSKI USLUGI MK, JAVEN CARINSKI SKLAD,

BRODSKI TRANSPORT MAKEDONIJA, CARINSKI USLUGI MK, CARINSKO ZASTAPUVANJE MK, GRANICNO CARINENJE MK, GRANICNO CARINENJE NA AVTOMOBILI MK, MEGUNARODEN TRANSPORT I SPEDICIJA MK, ZBIREN TRANSPORT MK, SPEDITERSKI USLUGI MK, JAVEN CARINSKI SKLAD,

BRODSKI TRANSPORT MAKEDONIJA, CARINSKI USLUGI MK, CARINSKO ZASTAPUVANJE MK, GRANICNO CARINENJE MK, GRANICNO CARINENJE NA AVTOMOBILI MK, GRANICNO CARINENJE NA KOLI MK, GRANICNO CARINENJE NA VOZILA MK, INTEGRALEN TRANSPORT MK, INTEGRALEN TRANSPORT SO LADILNICI MK, JAVEN CARINSKI SKLAD SKOPJE MK, JAVNI CARINSKI SKLADISTA MK, KAMIONSKI TRANSPORT MK, KAMIONSKI TRANSPORT NA AVTOMOBILI MK, KAMIONSKI TRANSPORT NA KOLI MK, KAMIONSKI TRANSPORT NA VOZILA MK, KOPNEN TRANSPORT MK, LOGISTIKA MK, LOKALEN TRANSPORT MK, LOKALNO CARINENJE MK, MEGUNARODEN TRANSPORT I SPEDICIJA, MEGUNARODEN TRANSPORT MK, PARCIJALEN TRANSPORT MK, PREVOZ NA AVTOMOBILI MK, PREVOZ NA KOLI MK, SKLADIRANJE NA CARINSKA STOKA MK, SPEDICIJA MK, SPEDITERSKI USLUGI MK, TRANSPORT I LOGISTIKA MK, TRANSPORT NA AVTOMOBILI MK, TRANSPORT NA KOLI MK, TRANSPORT NA VOZILA MK, TRANSPORT SO CERADI MK, TRANSPORT SO LADILNICI MK, ZBIREN TRANSPORT MK

 

BIZNISMAP видео презентација: