Biznismap MK
  • ВИЗИР
  • MEGA RADIO 7
  • image

BUNARI ISKOP

TOP FIRMI VO MAKEDONIJA

214
AGROLAND
141550.jpg
141550.jpg
141551.jpg
141552.jpg
141553.jpg
141554.jpg
141555.jpg
141556.jpg
141557.jpg
141558.jpg
141559.jpg
141560.jpg
141561.jpg
141562.jpg
141563.jpg
141564.jpg
141565.jpg
141566.jpg

 

 

АГРОЛАНД

 

БУШЕЊЕ НА БУНАРИ

 

Компанијата АГРОЛАНД во моментов располага со три машини за бушење бунари, со различен капацитет. Оваа опременост ни дава можност да изведуваме геотермални бушења со длабочина од 50 до 300 метри. Изведуваме геотермални бушотини на цела територија на Македонија.

 

  • Машина за бушење со широчина од Ф 170 мм, до длабочина од 50 м
  • Машина за бушење со широчина од Ф 250 мм, до длабочина од 150 м
  • Машина за бушење со широчина од Ф 500 мм, до длабочина од 300 м

 

ГЕОТЕРМАЛНИ БУШОТИНИ

Доколку сте заинтересирани за геотерманлни бушотини со поголеми длабочини, дури и до 1000 метри.

АГРОЛАНД Има воспоставено соработка со некои странски компании, со кои заедно можеме да реализираме бушења до поголеми длабочини.

 

РАБОТИМЕ БРЗО - ТОЧНО - ПРОФЕСИОНАЛНО - СО УСПЕХ!

 

АГРОЛАНД

БУШЕЊЕ НА БУНАРИ

 

ЈАВЕТЕ СЕ ВЕДНАШ ЗА ПОНУДА!

 

Јави се веднаш
КЛИКНИ ЗА ДА ГО ВИДИШ БРОЈОТtel: 070/211 850 6
Ул. Васко Карангелески бр. 47
070/334 318

БУШЕЊЕ НА БУНАРИ, БУШЕЊЕ ЗА ВОДА, БУШЕЊЕ БУНАРИ ЗА ВОДА, ИЗВЕДБА НА БУНАРИ, БУНАРИ КОПАЊЕ, КОПАЊЕ БУНАРИ ЦЕНА, БУШЕЊЕ БУНАРИ ТЕТОВО, БУНАРИ БУШЕЊЕ, БУНАРИ ЗА ВОДА, БУШЕЊЕ БУНАРИ, БУШЕЊЕ ЗА ВОДА КУМАНОВО, БУШЕЊЕ НА ВОДА, БУСЕЊЕ ЗА ВОДА СКОПЈЕ, BUSENJE NA BUNARI, BUSENJE ZA VODA, BUSENJE BUNARI ZA VODA, IZVEDBA NA BUNARI, BUNARI KOPANJE, KOPANJE BUNARI CENA, BUSENJE BUNARI TETOVO, BUNARI BUSENJE, BUNARI ZA VODA, BUSENJE BUNARI, BUSENJE ZA VODA KUMANOVO, BUSENJE NA VODA, BUSENJE ZA VODA SKOPJE, БУШЕЊЕ ЗА ВОДА ЦЕНА, ОТКРИВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, БУШОТИНА ЗА ВОДА, ДУПЧЕЊЕ БУНАРИ, BUSENJE ZA VODA CENA, OTKRIVANJE NA PODZEMNI VODI, BUSOTINA ZA VODA, DUPCENJE BUNARI,

БУШЕЊЕ НА БУНАРИ, БУШЕЊЕ ЗА ВОДА, БУШЕЊЕ БУНАРИ ЗА ВОДА, ИЗВЕДБА НА БУНАРИ, БУНАРИ КОПАЊЕ, КОПАЊЕ БУНАРИ ЦЕНА, БУШЕЊЕ БУНАРИ ТЕТОВО, БУНАРИ БУШЕЊЕ, БУНАРИ ЗА ВОДА, БУШЕЊЕ БУНАРИ, БУШЕЊЕ ЗА ВОДА КУМАНОВО, БУШЕЊЕ НА ВОДА, БУСЕЊЕ ЗА ВОДА СКОПЈЕ, BUSENJE NA BUNARI, BUSENJE ZA VODA, BUSENJE BUNARI ZA VODA, IZVEDBA NA BUNARI, BUNARI KOPANJE, KOPANJE BUNARI CENA, BUSENJE BUNARI TETOVO, BUNARI BUSENJE, BUNARI ZA VODA, BUSENJE BUNARI, BUSENJE ZA VODA KUMANOVO, BUSENJE NA VODA, BUSENJE ZA VODA SKOPJE, БУШЕЊЕ ЗА ВОДА ЦЕНА, ОТКРИВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, БУШОТИНА ЗА ВОДА, ДУПЧЕЊЕ БУНАРИ, BUSENJE ZA VODA CENA, OTKRIVANJE NA PODZEMNI VODI, BUSOTINA ZA VODA, DUPCENJE BUNARI,

БУШЕЊЕ НА БУНАРИ, БУШЕЊЕ ЗА ВОДА, БУШЕЊЕ БУНАРИ ЗА ВОДА, ИЗВЕДБА НА БУНАРИ, БУНАРИ КОПАЊЕ, КОПАЊЕ БУНАРИ ЦЕНА, БУШЕЊЕ БУНАРИ ТЕТОВО, БУНАРИ БУШЕЊЕ, БУНАРИ ЗА ВОДА, БУШЕЊЕ БУНАРИ, БУШЕЊЕ ЗА ВОДА КУМАНОВО, БУШЕЊЕ НА ВОДА, БУСЕЊЕ ЗА ВОДА СКОПЈЕ, BUSENJE NA BUNARI, BUSENJE ZA VODA, BUSENJE BUNARI ZA VODA, IZVEDBA NA BUNARI, BUNARI KOPANJE, KOPANJE BUNARI CENA, BUSENJE BUNARI TETOVO, BUNARI BUSENJE, BUNARI ZA VODA, BUSENJE BUNARI, BUSENJE ZA VODA KUMANOVO, BUSENJE NA VODA, BUSENJE ZA VODA SKOPJE, БУШЕЊЕ ЗА ВОДА ЦЕНА, ОТКРИВАЊЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ, БУШОТИНА ЗА ВОДА, ДУПЧЕЊЕ БУНАРИ, BUSENJE ZA VODA CENA, OTKRIVANJE NA PODZEMNI VODI, BUSOTINA ZA VODA, DUPCENJE BUNARI,

Map

TOP FIRMI VO MAKEDONIJA