Biznismap MK

HEMISKI TOALETI

TOP FIRMI VO MAKEDONIJA

2905
BIZNISMAP ADA FALKE
124724.jpg
124724.jpg
121920.jpg
121921.jpg
121922.jpg
121923.jpg
121924.jpg
121925.jpg
121926.jpg
121927.jpg
121928.jpg
121929.jpg
121931.jpg
121932.jpg
121933.jpg
121934.jpg
121935.jpg
121936.jpg

 

ADA FALKE

Изнајмување на преносни (мобилни) тоалети и тоалети за кампување  

 

АДА ФАЛКЕ е фирма која обезбедува услуга изнајмување на преносни тоалети и одржување хигиена на истите со специјални возила; достава при нарачка и подигање при одјава.

Поседуваме соодветна опрема за овој вид на комунална дејност, односно мобилни тоалети и специјални возила са собирање и одвод на отпадни води. Одложување на отпадните води се спроведува на законски регулирани места според договор со ЈП Водовод и Канализација.  

Преносни (мобилни) тоалети:

  • Тоалети за градежништво / Тоалети за манифестации / Тоалети за лица со посебни потреби
  • ВИП тоалети (обезбедени со рециркуларен кит, вода за миење раце, тоалет хартија, хартија за раце, течен сапун, прекривка за седиште). Самостојни единици за миење на раце

 Тоалетните кабини се изработени од полиестер. Во нив се наоѓа:

  • резервоар за фекални отпадни води 250 л, / писоар,
  • цевка која од резервоарот е спроведена надвор од тоалетот заради постојано проветрување;
  • самата тоалет кабина е така дизајнирана да има постојано струење на воздух;
  • покривот обезбедува илуминација која е потребна за нормална употреба на тоалетот.  

 Тоалети за кампување

Практични за секоја прилика. Гарантираат перфектна хигиена кога сте далеку од дома. Имаат компактни димензии, перфектна конструкција и лесно се одржуваат чисти. 

Тоалетот е сочинет од 2 дела: Горен дел со седиште, поклопец и резервоар за чиста вода од 20 литри и долен дел со резервоар за отпадна вода од 20 литри и механизам за затворање. Двата дела се поврзани со нерѓосувачка кука. Основата има цврста рачка и може да биде херметички затворена што дозволува транспорт.

Јави се веднаш
ЈАВИ СЕ ТУКА!tel: 075/216 330 98
ул. Венијамин Мачуковски 5/1-13
078/ 236 - 121

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, TOALET KABINA, PRENOSLIVI TOALETI MK, ТОАЛЕТ КАБИНА, ПРЕНОСЛИВИ ТОАЛЕТИ,PRENOSNI TOALETI MK, PRENOSEN KLASICEN TOALET MK, PRENOSEN TOALET ZA GRADEZNISTVO MK, TOALET ZA NADVORESNA UPOTREBA MK, MOBILEN TOALET ZA NADVOR MK, TOALET ZA JAVNI POVRSINI MK, MONTAZEN TOALET ZA JAVNI NASTANI MK, PODVIZEN TOALET ZA NADVORESNA UPOTREBA MK, TOALETI ZA IZNAJMUVANJE MK, TOIFOR MK, TOIFOR TOALETI MK, IZNAJMUVANJE MOBILNI TOALETI MK, MOBILEN HEMISKI TOALET MK, PRENOSEN HEMISKI TOALET MK, TOALET ZA KAMPUVANJE MK, TOALET ZA AVTOBUSI MK, HEMISKI TOALET ZA KAMP PRIKOLKI MK, PORTABL TOALETI MK, HEMISKI TOALETI ZA SATOR MK, HEMISKI TOALETI ZA HENDIKEPIRANI LICA MK, HEMISKI TOALETI ZA INVALIDI MK, HEMISKI TOALETI ZA BOLNICI MK, HEMISKI TOALET ZA GLISER MK, PORTABL TOALET ZA KAMP PRIKOLKA MK, KAMPING TOALET MK, TRANSPORTNI TOALETI MK, NADVORESNI TOALETNI KABINI MK, HEMISKI TOALETNI KABINI MK, TOIFOR TOALETNI KABINI MK

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, TOALET KABINA, PRENOSLIVI TOALETI MK, ТОАЛЕТ КАБИНА, ПРЕНОСЛИВИ ТОАЛЕТИ,PRENOSNI TOALETI MK, PRENOSEN KLASICEN TOALET MK, PRENOSEN TOALET ZA GRADEZNISTVO MK, TOALET ZA NADVORESNA UPOTREBA MK, MOBILEN TOALET ZA NADVOR MK, TOALET ZA JAVNI POVRSINI MK, MONTAZEN TOALET ZA JAVNI NASTANI MK, PODVIZEN TOALET ZA NADVORESNA UPOTREBA MK, TOALETI ZA IZNAJMUVANJE MK, TOIFOR MK, TOIFOR TOALETI MK, IZNAJMUVANJE MOBILNI TOALETI MK, MOBILEN HEMISKI TOALET MK, PRENOSEN HEMISKI TOALET MK, TOALET ZA KAMPUVANJE MK, TOALET ZA AVTOBUSI MK, HEMISKI TOALET ZA KAMP PRIKOLKI MK, PORTABL TOALETI MK, HEMISKI TOALETI ZA SATOR MK, HEMISKI TOALETI ZA HENDIKEPIRANI LICA MK, HEMISKI TOALETI ZA INVALIDI MK, HEMISKI TOALETI ZA BOLNICI MK, HEMISKI TOALET ZA GLISER MK, PORTABL TOALET ZA KAMP PRIKOLKA MK, KAMPING TOALET MK, TRANSPORTNI TOALETI MK, NADVORESNI TOALETNI KABINI MK, HEMISKI TOALETNI KABINI MK, TOIFOR TOALETNI KABINI MK

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII, TOALET KABINA, PRENOSLIVI TOALETI MK, ТОАЛЕТ КАБИНА, ПРЕНОСЛИВИ ТОАЛЕТИ,PRENOSNI TOALETI MK, PRENOSEN KLASICEN TOALET MK, PRENOSEN TOALET ZA GRADEZNISTVO MK, TOALET ZA NADVORESNA UPOTREBA MK, MOBILEN TOALET ZA NADVOR MK, TOALET ZA JAVNI POVRSINI MK, MONTAZEN TOALET ZA JAVNI NASTANI MK, PODVIZEN TOALET ZA NADVORESNA UPOTREBA MK, TOALETI ZA IZNAJMUVANJE MK, TOIFOR MK, TOIFOR TOALETI MK, IZNAJMUVANJE MOBILNI TOALETI MK, MOBILEN HEMISKI TOALET MK, PRENOSEN HEMISKI TOALET MK, TOALET ZA KAMPUVANJE MK, TOALET ZA AVTOBUSI MK, HEMISKI TOALET ZA KAMP PRIKOLKI MK, PORTABL TOALETI MK, HEMISKI TOALETI ZA SATOR MK, HEMISKI TOALETI ZA HENDIKEPIRANI LICA MK, HEMISKI TOALETI ZA INVALIDI MK, HEMISKI TOALETI ZA BOLNICI MK, HEMISKI TOALET ZA GLISER MK, PORTABL TOALET ZA KAMP PRIKOLKA MK, KAMPING TOALET MK, TRANSPORTNI TOALETI MK, NADVORESNI TOALETNI KABINI MK, HEMISKI TOALETNI KABINI MK, TOIFOR TOALETNI KABINI MK

ОДВЕДИ МЕ ТАМУ

Побарајте го производот и во овие фирми:

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.