Biznismap MK

070/ 212 - 813

6862
Glavna slika

 

За нас

 

OСКАРПЛАСТ

ПРЕЧИСТИТЕЛНИ СТАНИЦИ

ИЗРАБОТКА - ПРОЕКТИРАЊЕ 

 

    Oскарпласт е една од водечките компании за производство на производи од армиран полиестер. Ние како фирма го водиме секој проект од идеја до реализација и тоа гледано од секој аспект на проектот кое вклучува планирање, производство, инженеринг и монтажа.

Од секогаш сакаме да градиме добри односи со нашите клиенти.

Нашиот начин на искажување благодарност на купувачите е континуираното обезбедување на најквалитетни производи и услуги.
Нашата компанија ги поседува сертификатот за квалитет ISO9000:2008 и сертификатот за животна средина ISO14001.

 

Производниот програм на Оскарпласт вбројува многу производи:

  • изработка на базени од армиран полиестер,
  • водени реквизити,
  • пречистителни станици,
  • резервоари,
  • детски игралишта,
  • кабини и настрешници,
  • урбана опрема,
  • пловни објекти (чамци, глисери, јахти)

 

Ве покануваме да ја посетите нашата компанија за да имаме можност да дискутираме како можеме да ви помогнеме кон понатамошната реализација на вашите барања и потреби.

 

 

 

Контакт

ЈАВИ СЕ ТУКА!tel:070/ 212 - 813 0
ул. Индустриска бб
046 700 947

 

Галерија

133001.jpg
132991.jpg
132992.jpg
132993.jpg
132990.jpg
132989.jpg
132988.jpg
132994.jpg
132995.jpg
132966.jpg
132968.jpg
132970.jpg
132974.jpg
132975.jpg
132976.jpg
132977.jpg
132978.jpg
132980.jpg
132981.jpg
132985.jpg
132986.jpg
132998.jpg
133000.jpg
+

 

Мапа

ОДВЕДИ МЕ ТАМУ

© OSKARPLAST PRECISTITELNI STANICI. Сите права се задржани.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

KANTI GAJBI BURINJA BARIERI, BARIERA 1500 MM MK, BARIERA 2000 MM MK, BARIERA NEW JERSEY MK, BARIERI ZA SOOBRAKAJ, BARIERI ZA ULICI, BIO KANTA MK, BOKS PALETA MK, BURE 1000 LITRI MK, CILINDRICNI REZERVOARI MK, , MK, EKO BOKS GAJBI, EKO KANTA MK, EKOLOSKA PALETA MK, EKOLOSKI BOKS MK, EURO PALETA MK, GAJBA ZA EDNOKRATNA UPOTREBA MK, GAJBA ZA KOMORA MK, GAJBA ZA MESO MK, GAJBA ZA POVEKEKRATNA UPOTREBA MK, GAJBI ZA OVOSJE, GAJBI ZA ZELENCUK, HORIZONTALNI REZERVOARI MK, IZRABOTKA NA KORPI ZA OTPAD, IZRABOTKA NA REZERVOARI MK, KANTA 120L MK, KANTA 240L MK, KANTA 50L MK, KANTA SO CIP MK, KANTI ZA GUBRE, KANTI ZA OTPAD VO DVOR, KANTI ZA OTPADOCI, KONTEJNER 1100L, KONTEJNER 1100L MK, KONTEJNER SO MEHANIZAM ZA OTVARANJE MK, KONTEJNER SO RACKI MK, KONTEJNER ZA BIO OTPAD MK, KONTEJNER ZA HARTIJA MK, KONTEJNER ZA KARTON MK, KONTEJNER ZA PLASTIKA MK, KONTEJNER ZA RECIKLIRAN OTPAD MK, KONTEJNER ZA STAKLO MK, KONTEJNERI ZA GUBRE, KONTEJNERI ZA OTPAD, KORPI ZA OTPADOCI MK, NADZEMNI REZERVOARI MK, NAMENSKI GAJBI MK, PATNI BARIERI MK, PLASTICEN KONTEJNER MK, PLASTICNA AMBALAZA MK, PLASTICNA KANTA ZA GUBRE, PLASTICNI BARIERI, PLASTICNI GAJBI, PLASTICNI REZERVOARI MK, PLASTICNI TEZGI, PODZEMEN KONTEJNER MK, PODZEMNI REZERVOARI MK, PRIKLUCOK ZA REZERVOAR MK, REZERVOARI ZA DERIVATI MK, REZERVOARI ZA NAFTA MK, REZERVOARI ZA VODA MK, SAD ZA MLEKO MK, SAD ZA NAFTA MK, SADOVI ZA OTPAD, TOPCESTI REZERVOARI, VERTIKALNI REZERVOARI MK, БАРИЕРА 1500 ММ МК, БАРИЕРА 2000 ММ МК, БАРИЕРА ЊУ ЈЕРСЕY МК ЏЕРСИ МК, ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ЕКО КОНТЕЈНЕР МК, ЕКО БОКС ГАЈБИ, ЕКО КАНТА МК, ЕКОЛОШКА ПАЛЕТА МК, ЕКОЛОШКИ БОКС МК, ЕУРО ПАЛЕТА МК, ГАЈБА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА МК, ГАЈБА ЗА КОМОРА МК, ГАЈБА ЗА МЕСО МК, ГАЈБА ЗА ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА МК, ГАЈБИ ЗА ОВОШЈЕ, ГАЈБИ ЗА ЗЕЛЕНЧУК, ХОРИЗОНТАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ИЗРАБОТКА НА КОРПИ ЗА ОТПАД, ИЗРАБОТКА НА РЕЗЕРВОАРИ МК, КАНТА 120Л МК, КАНТА 240Л МК, КАНТА 50Л МК, КАНТА СО ЧИП МК, КАНТИ ЗА ГУБРЕ, КАНТИ ЗА ОТПАД ВО ДВОР, КАНТИ ЗА ОТПАДОЦИ, КОНТЕЈНЕР 1100 Л, КОНТЕЈНЕР 1100 Л МК, КОНТЕЈНЕР СО МЕХАНИЗАМ ЗА ОТВАРАЊЕ МК, КОНТЕЈНЕР СО РАЧКИ МК, КОНТЕЈНЕР ЗА БИО ОТПАД МК, КОНТЕЈНЕР ЗА ХАРТИЈА МК, КОНТЕЈНЕР ЗА КАРТОН МК, КОНТЕЈНЕР ЗА ПЛАСТИКА МК, КОНТЕЈНЕР ЗА РЕЦИКЛИРАН ОТПАД МК, КОНТЕЈНЕР ЗА СТАКЛО МК, КОНТЕЈНЕРИ ЗА ГУБРЕ, КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД, КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ МК, НАДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, НАМЕНСКИ ГАЈБИ МК, ПАТНИ БАРИЕРИ МК, ПЛАСТИЧЕН КОНТЕЈНЕР МК, ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА МК, ПЛАСТИЧНА КАНТА ЗА ЃУБРЕ, ПЛАСТИЧНИ БАРИЕРИ, ПЛАСТИЧНИ ГАЈБИ, ПЛАСТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ПЛАСТИЧНИ ТЕЗГИ, ПОДЗЕМЕН КОНТЕЈНЕР МК, ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ПРИКЛУЧОК ЗА РЕЗЕРВОАР МК, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДЕРИВАТИ МК, РЕЗЕРВОАРИ ЗА НАФТА МК, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА МК, САД ЗА МЛЕКО МК, САД ЗА НАФТА МК, САДОВИ ЗА ОТПАД, ТОПЧЕСТИ РЕЗЕРВОАРИ, ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, METALNI REZERVOARI ZA VODA, METALNI REZERVOARI ZA NAFTA, METALNI REZERVOARI MK,

KANTI GAJBI BURINJA BARIERI, BARIERA 1500 MM MK, BARIERA 2000 MM MK, BARIERA NEW JERSEY MK, BARIERI ZA SOOBRAKAJ, BARIERI ZA ULICI, BIO KANTA MK, BOKS PALETA MK, BURE 1000 LITRI MK, CILINDRICNI REZERVOARI MK, , MK, EKO BOKS GAJBI, EKO KANTA MK, EKOLOSKA PALETA MK, EKOLOSKI BOKS MK, EURO PALETA MK, GAJBA ZA EDNOKRATNA UPOTREBA MK, GAJBA ZA KOMORA MK, GAJBA ZA MESO MK, GAJBA ZA POVEKEKRATNA UPOTREBA MK, GAJBI ZA OVOSJE, GAJBI ZA ZELENCUK, HORIZONTALNI REZERVOARI MK, IZRABOTKA NA KORPI ZA OTPAD, IZRABOTKA NA REZERVOARI MK, KANTA 120L MK, KANTA 240L MK, KANTA 50L MK, KANTA SO CIP MK, KANTI ZA GUBRE, KANTI ZA OTPAD VO DVOR, KANTI ZA OTPADOCI, KONTEJNER 1100L, KONTEJNER 1100L MK, KONTEJNER SO MEHANIZAM ZA OTVARANJE MK, KONTEJNER SO RACKI MK, KONTEJNER ZA BIO OTPAD MK, KONTEJNER ZA HARTIJA MK, KONTEJNER ZA KARTON MK, KONTEJNER ZA PLASTIKA MK, KONTEJNER ZA RECIKLIRAN OTPAD MK, KONTEJNER ZA STAKLO MK, KONTEJNERI ZA GUBRE, KONTEJNERI ZA OTPAD, KORPI ZA OTPADOCI MK, NADZEMNI REZERVOARI MK, NAMENSKI GAJBI MK, PATNI BARIERI MK, PLASTICEN KONTEJNER MK, PLASTICNA AMBALAZA MK, PLASTICNA KANTA ZA GUBRE, PLASTICNI BARIERI, PLASTICNI GAJBI, PLASTICNI REZERVOARI MK, PLASTICNI TEZGI, PODZEMEN KONTEJNER MK, PODZEMNI REZERVOARI MK, PRIKLUCOK ZA REZERVOAR MK, REZERVOARI ZA DERIVATI MK, REZERVOARI ZA NAFTA MK, REZERVOARI ZA VODA MK, SAD ZA MLEKO MK, SAD ZA NAFTA MK, SADOVI ZA OTPAD, TOPCESTI REZERVOARI, VERTIKALNI REZERVOARI MK, БАРИЕРА 1500 ММ МК, БАРИЕРА 2000 ММ МК, БАРИЕРА ЊУ ЈЕРСЕY МК ЏЕРСИ МК, ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ЕКО КОНТЕЈНЕР МК, ЕКО БОКС ГАЈБИ, ЕКО КАНТА МК, ЕКОЛОШКА ПАЛЕТА МК, ЕКОЛОШКИ БОКС МК, ЕУРО ПАЛЕТА МК, ГАЈБА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА МК, ГАЈБА ЗА КОМОРА МК, ГАЈБА ЗА МЕСО МК, ГАЈБА ЗА ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА МК, ГАЈБИ ЗА ОВОШЈЕ, ГАЈБИ ЗА ЗЕЛЕНЧУК, ХОРИЗОНТАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ИЗРАБОТКА НА КОРПИ ЗА ОТПАД, ИЗРАБОТКА НА РЕЗЕРВОАРИ МК, КАНТА 120Л МК, КАНТА 240Л МК, КАНТА 50Л МК, КАНТА СО ЧИП МК, КАНТИ ЗА ГУБРЕ, КАНТИ ЗА ОТПАД ВО ДВОР, КАНТИ ЗА ОТПАДОЦИ, КОНТЕЈНЕР 1100 Л, КОНТЕЈНЕР 1100 Л МК, КОНТЕЈНЕР СО МЕХАНИЗАМ ЗА ОТВАРАЊЕ МК, КОНТЕЈНЕР СО РАЧКИ МК, КОНТЕЈНЕР ЗА БИО ОТПАД МК, КОНТЕЈНЕР ЗА ХАРТИЈА МК, КОНТЕЈНЕР ЗА КАРТОН МК, КОНТЕЈНЕР ЗА ПЛАСТИКА МК, КОНТЕЈНЕР ЗА РЕЦИКЛИРАН ОТПАД МК, КОНТЕЈНЕР ЗА СТАКЛО МК, КОНТЕЈНЕРИ ЗА ГУБРЕ, КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД, КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ МК, НАДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, НАМЕНСКИ ГАЈБИ МК, ПАТНИ БАРИЕРИ МК, ПЛАСТИЧЕН КОНТЕЈНЕР МК, ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА МК, ПЛАСТИЧНА КАНТА ЗА ЃУБРЕ, ПЛАСТИЧНИ БАРИЕРИ, ПЛАСТИЧНИ ГАЈБИ, ПЛАСТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ПЛАСТИЧНИ ТЕЗГИ, ПОДЗЕМЕН КОНТЕЈНЕР МК, ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ПРИКЛУЧОК ЗА РЕЗЕРВОАР МК, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДЕРИВАТИ МК, РЕЗЕРВОАРИ ЗА НАФТА МК, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА МК, САД ЗА МЛЕКО МК, САД ЗА НАФТА МК, САДОВИ ЗА ОТПАД, ТОПЧЕСТИ РЕЗЕРВОАРИ, ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, METALNI REZERVOARI ZA VODA, METALNI REZERVOARI ZA NAFTA, METALNI REZERVOARI MK,

KANTI GAJBI BURINJA BARIERI, BARIERA 1500 MM MK, BARIERA 2000 MM MK, BARIERA NEW JERSEY MK, BARIERI ZA SOOBRAKAJ, BARIERI ZA ULICI, BIO KANTA MK, BOKS PALETA MK, BURE 1000 LITRI MK, CILINDRICNI REZERVOARI MK, , MK, EKO BOKS GAJBI, EKO KANTA MK, EKOLOSKA PALETA MK, EKOLOSKI BOKS MK, EURO PALETA MK, GAJBA ZA EDNOKRATNA UPOTREBA MK, GAJBA ZA KOMORA MK, GAJBA ZA MESO MK, GAJBA ZA POVEKEKRATNA UPOTREBA MK, GAJBI ZA OVOSJE, GAJBI ZA ZELENCUK, HORIZONTALNI REZERVOARI MK, IZRABOTKA NA KORPI ZA OTPAD, IZRABOTKA NA REZERVOARI MK, KANTA 120L MK, KANTA 240L MK, KANTA 50L MK, KANTA SO CIP MK, KANTI ZA GUBRE, KANTI ZA OTPAD VO DVOR, KANTI ZA OTPADOCI, KONTEJNER 1100L, KONTEJNER 1100L MK, KONTEJNER SO MEHANIZAM ZA OTVARANJE MK, KONTEJNER SO RACKI MK, KONTEJNER ZA BIO OTPAD MK, KONTEJNER ZA HARTIJA MK, KONTEJNER ZA KARTON MK, KONTEJNER ZA PLASTIKA MK, KONTEJNER ZA RECIKLIRAN OTPAD MK, KONTEJNER ZA STAKLO MK, KONTEJNERI ZA GUBRE, KONTEJNERI ZA OTPAD, KORPI ZA OTPADOCI MK, NADZEMNI REZERVOARI MK, NAMENSKI GAJBI MK, PATNI BARIERI MK, PLASTICEN KONTEJNER MK, PLASTICNA AMBALAZA MK, PLASTICNA KANTA ZA GUBRE, PLASTICNI BARIERI, PLASTICNI GAJBI, PLASTICNI REZERVOARI MK, PLASTICNI TEZGI, PODZEMEN KONTEJNER MK, PODZEMNI REZERVOARI MK, PRIKLUCOK ZA REZERVOAR MK, REZERVOARI ZA DERIVATI MK, REZERVOARI ZA NAFTA MK, REZERVOARI ZA VODA MK, SAD ZA MLEKO MK, SAD ZA NAFTA MK, SADOVI ZA OTPAD, TOPCESTI REZERVOARI, VERTIKALNI REZERVOARI MK, БАРИЕРА 1500 ММ МК, БАРИЕРА 2000 ММ МК, БАРИЕРА ЊУ ЈЕРСЕY МК ЏЕРСИ МК, ЦИЛИНДРИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ЕКО КОНТЕЈНЕР МК, ЕКО БОКС ГАЈБИ, ЕКО КАНТА МК, ЕКОЛОШКА ПАЛЕТА МК, ЕКОЛОШКИ БОКС МК, ЕУРО ПАЛЕТА МК, ГАЈБА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА МК, ГАЈБА ЗА КОМОРА МК, ГАЈБА ЗА МЕСО МК, ГАЈБА ЗА ПОВЕЌЕКРАТНА УПОТРЕБА МК, ГАЈБИ ЗА ОВОШЈЕ, ГАЈБИ ЗА ЗЕЛЕНЧУК, ХОРИЗОНТАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ИЗРАБОТКА НА КОРПИ ЗА ОТПАД, ИЗРАБОТКА НА РЕЗЕРВОАРИ МК, КАНТА 120Л МК, КАНТА 240Л МК, КАНТА 50Л МК, КАНТА СО ЧИП МК, КАНТИ ЗА ГУБРЕ, КАНТИ ЗА ОТПАД ВО ДВОР, КАНТИ ЗА ОТПАДОЦИ, КОНТЕЈНЕР 1100 Л, КОНТЕЈНЕР 1100 Л МК, КОНТЕЈНЕР СО МЕХАНИЗАМ ЗА ОТВАРАЊЕ МК, КОНТЕЈНЕР СО РАЧКИ МК, КОНТЕЈНЕР ЗА БИО ОТПАД МК, КОНТЕЈНЕР ЗА ХАРТИЈА МК, КОНТЕЈНЕР ЗА КАРТОН МК, КОНТЕЈНЕР ЗА ПЛАСТИКА МК, КОНТЕЈНЕР ЗА РЕЦИКЛИРАН ОТПАД МК, КОНТЕЈНЕР ЗА СТАКЛО МК, КОНТЕЈНЕРИ ЗА ГУБРЕ, КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОТПАД, КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ МК, НАДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, НАМЕНСКИ ГАЈБИ МК, ПАТНИ БАРИЕРИ МК, ПЛАСТИЧЕН КОНТЕЈНЕР МК, ПЛАСТИЧНА АМБАЛАЖА МК, ПЛАСТИЧНА КАНТА ЗА ЃУБРЕ, ПЛАСТИЧНИ БАРИЕРИ, ПЛАСТИЧНИ ГАЈБИ, ПЛАСТИЧНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ПЛАСТИЧНИ ТЕЗГИ, ПОДЗЕМЕН КОНТЕЈНЕР МК, ПОДЗЕМНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, ПРИКЛУЧОК ЗА РЕЗЕРВОАР МК, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ДЕРИВАТИ МК, РЕЗЕРВОАРИ ЗА НАФТА МК, РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА МК, САД ЗА МЛЕКО МК, САД ЗА НАФТА МК, САДОВИ ЗА ОТПАД, ТОПЧЕСТИ РЕЗЕРВОАРИ, ВЕРТИКАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ МК, METALNI REZERVOARI ZA VODA, METALNI REZERVOARI ZA NAFTA, METALNI REZERVOARI MK,

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.