• ВИЗИР
  • MEGA RADIO 7
  • image

UVO NOS I GRLO

TOP FIRMI VO MAKEDONIJA

13

СИТЕ ФИРМИ ОД ОВАА КАТЕГОРИЈА:

PZU PRIMARIUS Dr MERI
71079.jpg
71079.jpg
84134.jpg
71075.jpg
71078.jpg
71081.jpg
71084.png

 

Д-р Мери

ДИЈАГНОСТИКА И ТРЕТМАН НА 

БОЛЕСТИ НА УВО, НОС И ГРЛО

 

1. Тестирање на слух - При лесна или потешка наглувост, во специјална кабина се врши мерење на слухот со пуштање на одредени тонови со различна фреквенција.
Специјалниот апарат со кој се врши ова тестирање е аудиометар.
Ова испитување се врши кај деца над 4 годишна возраст кои можат да соработуваат и кај возрасни.

2. Тимпанометрија - Со специјален апарат тимпанометар, на дигитален начин се детектираат промените на средното уво.
Причините за наглувост може да бидат зголемен трет крајник што е најчест случај кај децата, намалена проодност на Евстахијевата туба или секрет во средното уво. Овие промени ги открива тимпанометријата, а методата се применува и кај возрасни, кои се жалат на затнато уво.

3. Ласерски третман на зуење во уши - Се врши со специјален апарат, т.н. Тини-мед, кој има биостимулативен ефект.

4. Перење на уши - Не се врши со шприц, туку со апарат специјално направен за таа намена. Тој е со регулирана температура и притисок, не причинува болки и е атрауматичен (нема опасност од опасност да се повреди усното тапанче).

5. Третман на акутни и хронични отити - Станува збор за успешно третирање на воспаление на надворешното и на средното уво.

 

6. ЕХО дијагностика на синуси

7. Третман на воспаление на синуси

8. Инхалација и аспирација на секрет од нос и грло

9. Солукс лампа (инфрацрвена топлина)

10. Биоптрон (поларизирана светлина)

11. Третман на воспалено грло и ларингит

12. Ендоскопска дијагностика на полипи во нос и на гласните жици

tel: 070 / 910 - 332ЈАВИ СЕ! 2
Бул. 8-ми Септември бр. 2/1-2
02 2032 379

BOLESTI NA UVO NOS I GRLO MK, EHO NA SINUSI, INFEKCIJA NA USI MK, INHALACIJA MK, ISPIRANJE NA USI MK, ISPITUVANJE NA SLUH, LARINGITIS MK, LASERSKO OPERIRANJE NA KRAJNICI MK, LECENJE LARINGIT MK, LEKUVANJE NA SINUSI, OPERACIJA NA KRAJNICI MK, OPERACIJA NA KRAJNICI KAJ DECA, ORDINACII ZA UVO NOS I GRLO VO SKOPJE, ORDINACIJA ZA UVO NOS I GRLO, POLIPI VO GRLO MK, OTORINOLARINGOLOGIJA MK, OTORINOLARINGOLOG VO SKOPJE, PERENJE NA USI MK, POLIPI NA GLASNI ZICI MK, POLIPI VO GRLO MK, POLIPI VO NOS MK, PROBLEMI SO GLASNI ZICI, PROBLEMI SO KRAJNICI, PROVERKA NA SLUH KAJ DECA, SPECIJALIST ZA UVO NOS I GRLO MK, TESTIRANJE NA SLUH MK, UVO NOS I GRLO ORDINACII, VOSPALENIE NA SINUSI MK, VOSPALENIE NA UVO, ZUENJE VO USI,

BOLESTI NA UVO NOS I GRLO MK, EHO NA SINUSI, INFEKCIJA NA USI MK, INHALACIJA MK, ISPIRANJE NA USI MK, ISPITUVANJE NA SLUH, LARINGITIS MK, LASERSKO OPERIRANJE NA KRAJNICI MK, LECENJE LARINGIT MK, LEKUVANJE NA SINUSI, OPERACIJA NA KRAJNICI MK, OPERACIJA NA KRAJNICI KAJ DECA, ORDINACII ZA UVO NOS I GRLO VO SKOPJE, ORDINACIJA ZA UVO NOS I GRLO, POLIPI VO GRLO MK, OTORINOLARINGOLOGIJA MK, OTORINOLARINGOLOG VO SKOPJE, PERENJE NA USI MK, POLIPI NA GLASNI ZICI MK, POLIPI VO GRLO MK, POLIPI VO NOS MK, PROBLEMI SO GLASNI ZICI, PROBLEMI SO KRAJNICI, PROVERKA NA SLUH KAJ DECA, SPECIJALIST ZA UVO NOS I GRLO MK, TESTIRANJE NA SLUH MK, UVO NOS I GRLO ORDINACII, VOSPALENIE NA SINUSI MK, VOSPALENIE NA UVO, ZUENJE VO USI,

LASERSKI TRETMAN NA SINUSI MK, LASERSKI TRETMAN NA ZUENJE NA USI, BOLESTI NA UVO NOS I GRLO MK, EHO NA SINUSI, INFEKCIJA NA USI MK, INHALACIJA MK, ISPIRANJE NA USI MK, ISPITUVANJE NA SLUH, LARINGITIS MK, LASERSKO OPERIRANJE NA KRAJNICI MK, LECENJE LARINGIT MK, LEKUVANJE NA SINUSI, OPERACIJA NA KRAJNICI MK, OPERACIJA NA KRAJNICI KAJ DECA, ORDINACII ZA UVO NOS I GRLO VO SKOPJE, ORDINACIJA ZA UVO NOS I GRLO, POLIPI VO GRLO MK, OTORINOLARINGOLOGIJA MK, OTORINOLARINGOLOG VO SKOPJE, PERENJE NA USI MK, POLIPI NA GLASNI ZICI MK, POLIPI VO GRLO MK, POLIPI VO NOS MK, PROBLEMI SO GLASNI ZICI, PROBLEMI SO KRAJNICI, PROVERKA NA SLUH KAJ DECA, SPECIJALIST ZA UVO NOS I GRLO MK, TESTIRANJE NA SLUH MK, UVO NOS I GRLO ORDINACII, VOSPALENIE NA SINUSI MK, VOSPALENIE NA UVO, ZUENJE VO USI,