Biznismap MK

070/243 178

263
Glavna slika

 

За нас

 

DEMAN

Машини за пакување, етикетирање и палетизирање

 

ДЕМАН е компанија која на македонскиот пазар успешно работи повеќе од 20 години. Примарна дејност на компанијата e производство и продажба на машини за:

  • примарно, секундарно, терцијално пакување на производи од прехранбената, фармацевтската, хемиската и козметичката индустрија!

 

ДЕМАН во чекор со барањата на пазарот и технологијата нуди свој придонес како инженеринг партнер, преку дизајнирање и создавање на производи и иновативни решенија компатибилни искличиво со потребите на секој производствен процес одделно.

Поточно, со искуството и знаењата што ги имаме, изготвуваме комбинации на машини и линии од различни производители, со што се добива комплетен систем наменет за конкретен производствен процес.

 

ДЕМАН нуди решенија за поспецифични потреби на клиентите:

  • Автоматски линии за дозирање,
  • Затворање и етикетирање,
  • Транспортни ленти,
  • Робот палетизери,
  • Како и машини за збирно пакување во кеси и кутии, и слично.

 

НАШИ ПАРТНЕРИ:

ALTECH.IT

Машини за етикетирање - етикетирки и апликатори

 

CANPAGNOLO

Машини за пакување и дозирање - вертикални пакерки и дозери за зрнести, прашкасти, течни производи

 

REECO

Палетизирање, автоматско - роботизирано редење на палети

 

SHENCHEN

Перисталтични пумпи - дозирање преточување на производи во хемиска, фармацевтска и прехранбена индустрија

 

DEMAN

партнер во секоја индустрија

 

 

 

 

Контакт

ЈАВИ СЕ ТУКА!tel:070/243 178 4
Ул. Хо Ши Мин, бр. 145 б ( Бутел )

 

Галерија

155703.jpg
155706.jpg
155707.jpg
155708.jpg
155709.jpg
155710.jpg
155711.jpg
155704.jpg
155712.jpg
155713.jpg
155714.jpg
155715.jpg
155716.jpg
155717.jpg
155718.jpg
155719.jpg
155720.jpg
155721.jpg
155725.jpg
155723.jpg
155724.jpg
155722.jpg
+

 

Мапа

ОДВЕДИ МЕ ТАМУ

© DEMAN. Сите права се задржани.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA MK, INDUSTRIJSKA KOMUNIKACIJA MK, INDUSTRIJSKA VIZUELIZACIJA MK, POGONSKI SISTEMI MK, INDUSTRISKA OPREMA ZA AVTOMATIZACIJA MK, AVTOMATSKA KONTROLA NA MASINI MK, INDUSTRISKO SMETANJE MK, INDUSTRISKO VMREZUVANJE MK, AVTOMATSKA LICNA KARTA MK, SISTEMI ZA PECATENJE MK, AVTOMATIZACIJA VO FABRIKA MK, OPREMA ZA INDUSTRIJSKA AVTOMATIAZACIJA MK, BARKOD TEHNOLOGIJA ZA ORGANIZIRANJE PROIZVODI MK, SKEBERI ZA BARKODOVI MK, RFID CITACI MK, INDUSTRIJSKI RACNI UREDI MK, TERMICKI UREDI ZA PECATENJE MK, UREDI ZA PECATENJE SO TERMICKI TRANSFER MK, SOFTVER ZA PECATENJE BARKODOVI MK, AVTOMATSKO UPRAVUVANJE SO MATERIJALI MK, MASINI ZA ETIKETIRANjE MK, MASINI ZA STAVANjE ETIKETI SKOPJE, INDUSTRISKI ETIKETIRKI , INDUSTRISKI APLIKATORI, INDUSTRISKI MASINI ZA PAKUVANjE, INDUSTRISKI MASINI ZA DOZIRANjE , VERTIKALNI PAKERKI INDUSTRIJSKI, INDUSTRISKI DOZERI ZA ZRNESTI PROIZVODI , INDUSTRISKI DOZERI ZA PRASKASTI, INDUSTRISKI DOZERI ZA TECNI PROIZVODI, INDUSTRISKO PALETIZIRANjE , MASINA ZA AVTOMATSKO PALETIZIRANjE, ROBOTIZIRANO REDENjE NA PALETI, PERISTALTIČNI PUMPI, DOZIRANjE PRETOCUVANjE NA PROIZVODI VO HEMISKA INDUSTRIJA, DOZIRANjE PRETOCUVANjE NA PROIZVODI VO FARMACEVTSKA INDUSTRIJA , DOZIRANjE PRETOCUVANjE NA PROIZVODI VO PREHRANBENA INDUSTRIJA, AVTOMATSKI LINII ZA DOZIRANjE, MASINI ZA ZATVORANjE I ETIKETIRANjE , INDUSTRISKI TRANSPORTNI LENTI, ROBOT PALETIZERI ZA INDUSTRIJA, MASINI ZA ZBIRNO PAKUVANjE VO KESI I KUTII, PRIMARNO, SEKUNDARNO, TERCIJALNO PAKUVANjE NA PROIZVODI OD PREHRANBENATA INDUSTRIJA, FARMACEVTSKATA, HEMISKATA I KOZMETICKATA INDUSTRIJA, МАШИНИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ, МАШИНИ ЗА СТАВАЊЕ ЕТИКЕТИ, ИНДУСТРИСКИ ЕТИКЕТИРКИ , ИНДУСТРИСКИ АПЛИКАТОРИ, ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ ЗА ПАКУВАЊЕ, ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ ЗА ДОЗИРАЊЕ , ВЕРТИКАЛНИ ПАКЕРКИ ИНДУСТРИЈСКИ, ИНДУСТРИСКИ ДОЗЕРИ ЗА ЗРНЕСТИ ПРОИЗВОДИ , ИНДУСТРИСКИ ДОЗЕРИ ЗА ПРАШКАСТИ, ИНДУСТРИСКИ ДОЗЕРИ ЗА ТЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ИНДУСТРИСКО ПАЛЕТИЗИРАЊЕ , МАШИНА ЗА АВТОМАТСКО ПАЛЕТИЗИРАЊЕ, РОБОТИЗИРАНО РЕДЕЊЕ НА ПАЛЕТИ, ПЕРИСТАЛТИЧНИ ПУМПИ, ДОЗИРАЊЕ ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, ДОЗИРАЊЕ ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ФАРМАЦЕВТСКА ИНДУСТРИЈА , ДОЗИРАЊЕ ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА, АВТОМАТСКИ ЛИНИИ ЗА ДОЗИРАЊЕ, МАШИНИ ЗА ЗАТВОРАЊЕ И ЕТИКЕТИРАЊЕ , ИНДУСТРИСКИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ, РОБОТ ПАЛЕТИЗЕРИ ЗА ИНДУСТРИЈА, МАШИНИ ЗА ЗБИРНО ПАКУВАЊЕ ВО КЕСИ И КУТИИ, ПРИМАРНО, СЕКУНДАРНО, ТЕРЦИЈАЛНО ПАКУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА, ФАРМАЦЕВТСКАТА, ХЕМИСКАТА И КОЗМЕТИЧКАТА ИНДУСТРИЈА,

INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA MK, INDUSTRIJSKA KOMUNIKACIJA MK, INDUSTRIJSKA VIZUELIZACIJA MK, POGONSKI SISTEMI MK, INDUSTRISKA OPREMA ZA AVTOMATIZACIJA MK, AVTOMATSKA KONTROLA NA MASINI MK, INDUSTRISKO SMETANJE MK, INDUSTRISKO VMREZUVANJE MK, AVTOMATSKA LICNA KARTA MK, SISTEMI ZA PECATENJE MK, AVTOMATIZACIJA VO FABRIKA MK, OPREMA ZA INDUSTRIJSKA AVTOMATIAZACIJA MK, BARKOD TEHNOLOGIJA ZA ORGANIZIRANJE PROIZVODI MK, SKEBERI ZA BARKODOVI MK, RFID CITACI MK, INDUSTRIJSKI RACNI UREDI MK, TERMICKI UREDI ZA PECATENJE MK, UREDI ZA PECATENJE SO TERMICKI TRANSFER MK, SOFTVER ZA PECATENJE BARKODOVI MK, AVTOMATSKO UPRAVUVANJE SO MATERIJALI MK, MASINI ZA ETIKETIRANjE MK, MASINI ZA STAVANjE ETIKETI SKOPJE, INDUSTRISKI ETIKETIRKI , INDUSTRISKI APLIKATORI, INDUSTRISKI MASINI ZA PAKUVANjE, INDUSTRISKI MASINI ZA DOZIRANjE , VERTIKALNI PAKERKI INDUSTRIJSKI, INDUSTRISKI DOZERI ZA ZRNESTI PROIZVODI , INDUSTRISKI DOZERI ZA PRASKASTI, INDUSTRISKI DOZERI ZA TECNI PROIZVODI, INDUSTRISKO PALETIZIRANjE , MASINA ZA AVTOMATSKO PALETIZIRANjE, ROBOTIZIRANO REDENjE NA PALETI, PERISTALTIČNI PUMPI, DOZIRANjE PRETOCUVANjE NA PROIZVODI VO HEMISKA INDUSTRIJA, DOZIRANjE PRETOCUVANjE NA PROIZVODI VO FARMACEVTSKA INDUSTRIJA , DOZIRANjE PRETOCUVANjE NA PROIZVODI VO PREHRANBENA INDUSTRIJA, AVTOMATSKI LINII ZA DOZIRANjE, MASINI ZA ZATVORANjE I ETIKETIRANjE , INDUSTRISKI TRANSPORTNI LENTI, ROBOT PALETIZERI ZA INDUSTRIJA, MASINI ZA ZBIRNO PAKUVANjE VO KESI I KUTII, PRIMARNO, SEKUNDARNO, TERCIJALNO PAKUVANjE NA PROIZVODI OD PREHRANBENATA INDUSTRIJA, FARMACEVTSKATA, HEMISKATA I KOZMETICKATA INDUSTRIJA, МАШИНИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ, МАШИНИ ЗА СТАВАЊЕ ЕТИКЕТИ, ИНДУСТРИСКИ ЕТИКЕТИРКИ , ИНДУСТРИСКИ АПЛИКАТОРИ, ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ ЗА ПАКУВАЊЕ, ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ ЗА ДОЗИРАЊЕ , ВЕРТИКАЛНИ ПАКЕРКИ ИНДУСТРИЈСКИ, ИНДУСТРИСКИ ДОЗЕРИ ЗА ЗРНЕСТИ ПРОИЗВОДИ , ИНДУСТРИСКИ ДОЗЕРИ ЗА ПРАШКАСТИ, ИНДУСТРИСКИ ДОЗЕРИ ЗА ТЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ИНДУСТРИСКО ПАЛЕТИЗИРАЊЕ , МАШИНА ЗА АВТОМАТСКО ПАЛЕТИЗИРАЊЕ, РОБОТИЗИРАНО РЕДЕЊЕ НА ПАЛЕТИ, ПЕРИСТАЛТИЧНИ ПУМПИ, ДОЗИРАЊЕ ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, ДОЗИРАЊЕ ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ФАРМАЦЕВТСКА ИНДУСТРИЈА , ДОЗИРАЊЕ ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА, АВТОМАТСКИ ЛИНИИ ЗА ДОЗИРАЊЕ, МАШИНИ ЗА ЗАТВОРАЊЕ И ЕТИКЕТИРАЊЕ , ИНДУСТРИСКИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ, РОБОТ ПАЛЕТИЗЕРИ ЗА ИНДУСТРИЈА, МАШИНИ ЗА ЗБИРНО ПАКУВАЊЕ ВО КЕСИ И КУТИИ, ПРИМАРНО, СЕКУНДАРНО, ТЕРЦИЈАЛНО ПАКУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА, ФАРМАЦЕВТСКАТА, ХЕМИСКАТА И КОЗМЕТИЧКАТА ИНДУСТРИЈА,

INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA MK, INDUSTRIJSKA KOMUNIKACIJA MK, INDUSTRIJSKA VIZUELIZACIJA MK, POGONSKI SISTEMI MK, INDUSTRISKA OPREMA ZA AVTOMATIZACIJA MK, AVTOMATSKA KONTROLA NA MASINI MK, INDUSTRISKO SMETANJE MK, INDUSTRISKO VMREZUVANJE MK, AVTOMATSKA LICNA KARTA MK, SISTEMI ZA PECATENJE MK, AVTOMATIZACIJA VO FABRIKA MK, OPREMA ZA INDUSTRIJSKA AVTOMATIAZACIJA MK, BARKOD TEHNOLOGIJA ZA ORGANIZIRANJE PROIZVODI MK, SKEBERI ZA BARKODOVI MK, RFID CITACI MK, INDUSTRIJSKI RACNI UREDI MK, TERMICKI UREDI ZA PECATENJE MK, UREDI ZA PECATENJE SO TERMICKI TRANSFER MK, SOFTVER ZA PECATENJE BARKODOVI MK, AVTOMATSKO UPRAVUVANJE SO MATERIJALI MK, MASINI ZA ETIKETIRANjE MK, MASINI ZA STAVANjE ETIKETI SKOPJE, INDUSTRISKI ETIKETIRKI , INDUSTRISKI APLIKATORI, INDUSTRISKI MASINI ZA PAKUVANjE, INDUSTRISKI MASINI ZA DOZIRANjE , VERTIKALNI PAKERKI INDUSTRIJSKI, INDUSTRISKI DOZERI ZA ZRNESTI PROIZVODI , INDUSTRISKI DOZERI ZA PRASKASTI, INDUSTRISKI DOZERI ZA TECNI PROIZVODI, INDUSTRISKO PALETIZIRANjE , MASINA ZA AVTOMATSKO PALETIZIRANjE, ROBOTIZIRANO REDENjE NA PALETI, PERISTALTIČNI PUMPI, DOZIRANjE PRETOCUVANjE NA PROIZVODI VO HEMISKA INDUSTRIJA, DOZIRANjE PRETOCUVANjE NA PROIZVODI VO FARMACEVTSKA INDUSTRIJA , DOZIRANjE PRETOCUVANjE NA PROIZVODI VO PREHRANBENA INDUSTRIJA, AVTOMATSKI LINII ZA DOZIRANjE, MASINI ZA ZATVORANjE I ETIKETIRANjE , INDUSTRISKI TRANSPORTNI LENTI, ROBOT PALETIZERI ZA INDUSTRIJA, MASINI ZA ZBIRNO PAKUVANjE VO KESI I KUTII, PRIMARNO, SEKUNDARNO, TERCIJALNO PAKUVANjE NA PROIZVODI OD PREHRANBENATA INDUSTRIJA, FARMACEVTSKATA, HEMISKATA I KOZMETICKATA INDUSTRIJA, МАШИНИ ЗА ЕТИКЕТИРАЊЕ, МАШИНИ ЗА СТАВАЊЕ ЕТИКЕТИ, ИНДУСТРИСКИ ЕТИКЕТИРКИ , ИНДУСТРИСКИ АПЛИКАТОРИ, ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ ЗА ПАКУВАЊЕ, ИНДУСТРИСКИ МАШИНИ ЗА ДОЗИРАЊЕ , ВЕРТИКАЛНИ ПАКЕРКИ ИНДУСТРИЈСКИ, ИНДУСТРИСКИ ДОЗЕРИ ЗА ЗРНЕСТИ ПРОИЗВОДИ , ИНДУСТРИСКИ ДОЗЕРИ ЗА ПРАШКАСТИ, ИНДУСТРИСКИ ДОЗЕРИ ЗА ТЕЧНИ ПРОИЗВОДИ, ИНДУСТРИСКО ПАЛЕТИЗИРАЊЕ , МАШИНА ЗА АВТОМАТСКО ПАЛЕТИЗИРАЊЕ, РОБОТИЗИРАНО РЕДЕЊЕ НА ПАЛЕТИ, ПЕРИСТАЛТИЧНИ ПУМПИ, ДОЗИРАЊЕ ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА, ДОЗИРАЊЕ ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ФАРМАЦЕВТСКА ИНДУСТРИЈА , ДОЗИРАЊЕ ПРЕТОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ВО ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА, АВТОМАТСКИ ЛИНИИ ЗА ДОЗИРАЊЕ, МАШИНИ ЗА ЗАТВОРАЊЕ И ЕТИКЕТИРАЊЕ , ИНДУСТРИСКИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ, РОБОТ ПАЛЕТИЗЕРИ ЗА ИНДУСТРИЈА, МАШИНИ ЗА ЗБИРНО ПАКУВАЊЕ ВО КЕСИ И КУТИИ, ПРИМАРНО, СЕКУНДАРНО, ТЕРЦИЈАЛНО ПАКУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ ОД ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА, ФАРМАЦЕВТСКАТА, ХЕМИСКАТА И КОЗМЕТИЧКАТА ИНДУСТРИЈА,

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.