STOMATOLOSKI ORDINACII

C.D.I. Premium ^MK
380

 tab title="ПРОФИЛ" alias="profil"}CDI PREMIUM е една од најголемите заботехнички лаборатории во поблиското опкружување,а дефинитивно со најдобра екипа на стручни забни техничари во државата. Нашето име е нашето мото – PREMIUM.

ПОНУДА

Нашата заботехничка лабораторија е водечка во комбинираните изработки, поради искуството, обученоста и стручноста на заботехничкиот тим.

Користењето на најквалитетните материјали го трасираше нашиот пат каде приоритет е квалитетот а не заштеда на средства.

Затоа ние можеме да даваме гаранција за нашите производи и со тоа стоматологот и пациентот се сигурни во нашиот квалитет.

Времетреењето на секоја изработка поединечно се договара со стоматологот.

Не работиме со материјали за кои не можеме да дадеме гаранција.

Сите наши изработки се сервисираат и по истекот на гарантниот рок.

На сериозните стоматолошки ординации им е потрбна сериозна заботехничка лабораторија.

Ние имаме тим од девет забни техничари специјализирани во различни области.

  • logo inter
  • sahti
  • boks
  • kanta
  • imagereyervoari
  • image

Copyright Biznismap. All Rights Reserved.

Your cart is empty